Galvenais elektrosadales skapis

Galvenais elektrosadales skapis  - elektrotehniskā ierīce, lai nodrošinātu elektroenerģijas uztveršanu, uzskaiti un pārdali. Galvenais elektrosadales skapis  aizsargā tīklus no elektriskas strāvas pārslodzes, īssavienojuma, kā arī strāvas noplūdes.

Turklāt, ierīce atļauj uzskaitīt elektroenerģijas patēriņu (ja galvenais elektrosadales skapis aprīkots ar uzskaites ierīcēm), kā arī veikt jaudas sadales kontroli ar uzstādītā kontrolmērīšanas aprīkojuma palīdzību.  Galvenajā elektrosadales skapī aprīkojums tiek uzstādīts funkcionālu bloku veidā, kas savienoti savā starpā ar mehānisku un elektrokontaktu savienojumu palīdzību.

  • Vēl galvenā elektrosadales skapja papildus uzdevums ir automātiskas pārslēgšanas spēja no pamatkanāla uz rezerves kanālu elektroenerģijas padeves problēmas gadījumā.

Galvenā elektrosadales skapja pielietojums

Galveno elektrosadales skapi izmanto transformatoru apakšstacijas, ražošanas uzņēmumu ievades ierīču, noliktavu, administratīvu un citu telpu komplektācijā.

  • Visbiežākais galvenā elektrosadales skapja konstrukcijas veids ir vairāksekciju skapji, kas tiek montēti uz grīdas. Uz galvenā elektrosadales skapja priekšējā paneļa izvada vadības ierīces, avārijas signalizācijas un kontroles sistēmu elektroniskos indikatorus.

Pateicoties īpašām tālvadības kontroles sistēmām, mūsdienu tehnoloģijas ļauj kontrolēt un vadīt galvenā elektrosadales skapja darbu attālināti. Automatizētas tālvadības kontroles sistēmas atļauj ievērojami vienkāršot  galveno elektrosadales skapju novērošanu.

Šiem objektiem izmanto ierīces, kuras konstruktīvi izgatavo bloku veidā mērīšanas ierīču, pievades, barošanas bloka pārslēgšanai, kā arī no USB vai RS232 – bloka veidā ar interfeisu pieslēgšanai datoram.

Piemēram, galvenā elektrosadales skapja tālvadības kontroles sistēmas var veikt barošanas sprieguma kontroles funkcijas, nosūtīt elektroenerģijas rādījumu uzskaiti noteiktos intervālos vai pēc pieprasījuma, signalizēt par avāriju un attālināti vadīt ierīces galvenajā elektrosadales skapī avārijas atslēgšanai no elektroapgādes sistēmas.

Izmantošanas priekšrocības

Ekonomisko efektu no galvenā elektrosadales skapja tālvadības kontroles sistēmas ieviešanas panāk, samazinot uzturēšanas izmaksas un laiku, lai atklātu, reaģētu un likvidētu avāriju, vai pilnībā izslēgtu avāriju. Pateicoties enerģijas sadales operatīvai vadībai elektriskajā sistēmā, kur trūkst jaudas, tiek sasniegts papildus ekonomiskais efekts.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.