Apgaismojuma sadalnes izmantošana un ierīkošana

Apgaismojuma sadalne (AS) – elektrotehniskais sadales skapis, kura mērķis ir aizsardzības un apgaismojuma ķēžu pārslēgšanas nodrošināšana. Savukārt, apgaismojuma ķēdes noteiktā veidā ir sadalītas pa zonām. Katra no tādām zonām apgaismojuma sadalnē satur atsevišķu pārslēgšanas grupu. Turklāt, apgaismojuma sadalne nodrošina elektrisko apgaismojuma ķēžu aizsardzību no pārslodzes un īssavienojuma spriegumam līdz 380 V. Tādējādi, apgaismojuma sadalne ir elektrosadales skapja īpašs gadījums.

Kā apgaismojuma sadalne ierīkota?

Konstruktīvi apgaismojuma sadalne izskatās kā parasts korpuss ar durvīm. Korpuss var būt izgatavots no plastmasas vai metāla loksnes. Tāda korpusa iekšā atrodas automāti, kas regulē apgaismojuma ierīču darbību. Lai varētu veikt apgaismojuma ķēdes atsevišķu posmu ieslēgšanu vai izslēgšanu, neatvērot apgaismojuma sadalnes durvis, bieži vadības elementus uzstāda tieši uz apgaismojuma sadalnes durvīm. Apgaismojuma sadalnes pilnai atslēgšanas nodrošināšanai no elektroenerģijas ir paredzēts ievadautomāts.

  • Pēc uzstādīšanas veidiem apgaismojuma sadalnes tiek klasificētas kā piekaramās, kuras montē uz sienām, kolonnām vai citiem līdzīgiem ēku un būvju konstrukciju elementiem, un iebūvējamās apgaismojuma sadalnes, kuru uzstādīšana tiek veikta sienu nišās.

Drošība un ekspluatācijas īpatnība

Apgaismojuma sadalnes ekspluatācija ir atļauta tikai saskaņā ar konkrētiem apkārtējās vides apstākļiem:

  • apkārtējās vides temperatūras diapazons (+1...+35)⁰С;
  • relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 60%;
  • sprādzienbīstamības neiespējamība, kodīgu gāzu un tvaiku koncentrācijas diapazonā, kas nedrīkst pārsniegt vērtību, pie kuras notiek materiālu iznīcināšanās, no kuriem izgatavota izolācija, kā arī elektrisko kabeļu un vadu elementu iznīcināšanās;
  • absolūtais augstums (augstums virs jūras līmeņa), ne vairāk 2000 m;
  • triecienu un vibrāciju neiespējamība.

Apgaismojuma sadalnes ekspluatācijas obligātā prasība ir noteiktu drošības pasākumu ievērošana. Piemēram, apgaismojuma sadalni jāaprīko ar zemējumu.

Apgaismojuma sadalnes zemējumu veic, savienojot strāvas padeves kabeļu zemējuma vadus ar zemējuma sliedi, kura savukārt ir tieši piestiprināta pie apgaismojuma sadalnes korpusa, kas izgatavots no metāla. Tāpat apgaismojuma sadalnes pieslēgšanu, remontdarbus un apkalpošanu jāveic tikai pēc pilnīgas atslēgšanas no elektrotīkla ar ārējā slēdža palīdzību.

  • Sadalnes apkalpošana, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, kategoriski aizliegta.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.