Pakalpojumi

Papildus ražošanai, IRBIS Technology ir piedāvā savus pakalpojumus projektēšanas jomā, aprīkojuma nodošanu ekspluatācijā, visa spektra mūsu produkcijas apkalpošanas garantijas un servisa pakalpojumus.

Par IRBIS Technology īpašu darbību tiek uzskatīta produkcijas izstrāde un ražošana tīklu pasūtītājiem. Elektrotehniskā aprīkojuma Unifikācija atļauj ne tikai ievērojami samazināt ekspluatācijas izmaksas, bet arī saīsināt šāda aprīkojuma ražošanas un piegādes termiņus. Vairāk informācijas Jūs varat uzzināt pie IRBIS Technology darbiniekiem.

Atšķirīga īpatnība ir mūsu programma “Tehniskā atbalsta paplašinātā programma”, ar ko jebkurš klients var būt pārliecināts aprīkojuma stabilā darbā neatkarīgi no jebkurām arkārtas situācijām.

Vairāk informācijas par šī pakalpojuma pieejamību var uzzināt pie IRBIS Technology darbiniekiem.