Elektrosadales iekārtu projektēšana

Elektrosadales iekārtu projektēšana – tas ir cilvēka vai cilvēku grupas intelektuālas darbības process, kas paredzēts tehnisku risinājumu noteikšanai, kas nodrošina uzstādītās funkcionalitātes prasības attiecībā uz projektējamo elektrosadales iekārtu.

Projektēšana tiek veikta attiecībā uz konkrētiem objektiem un pamatojoties uz klienta vēlmēm, kas izklāstītas projekta tehniskajā uzdevumā. Bieži vien inženieriem-projektētājiem jābūt klāt personīgi objektā, kuram tiek izstrādāts elektrosadales iekārtu projekts, ar mērķi iepazīties ar visu specifiku objektā. Projektēšanu jāveic ņemot vērā visu nepieciešamo informāciju par objektu un par noteiktiem objekta realizācijas posmiem.

Elektrosadales paneļu projektēšanas posmi

Elektrosadales iekārtu projektēšana ietver sevī šādus pamatposmus:

  1. Elektroenerģijas patērētāju analīze (jauda, spriegums, ģeogrāfiskā atrašanās vieta).
  2. Optimālu risinājumu noteikšana, kas ietver sevī tīkla variantu sastādīšanu, nepieciešamo komplektējošo izvēli elektrosadales iekārtu funkcionēšanai, tai skaitā automātikas atlases veikšanu. Tāpat šis posms ietver sevī tehniski-ekonomisko novērtējumu. No vairākiem variantiem, kas atbilst nepieciešamajām tehniskām prasībām, izvēlas izdevīgāko, nodrošinot finanšu izdevumu minimizāciju.
  3. Tehnisku parametru noteikšana, izvēloties konkrētas elektroiekārtas elektrosadales komplektēšanai, detalizēta konstrukcijas daļas izstrāde, montāžas tehnoloģijas izstrāde.
  4. Tehniski-ekonomiskie aprēķini elektrosadalnes izgatavošanas un montāžas materiālu izdevumu galējam aprēķinam.
  5. Tehnisko risinājumu, ekonomiskās pamatotības pareizības, kvalitātes un pilnīguma kontrole.

Projektēšanas procesa rezultāts ir projektēšanas un tehnoloģiskās dokumentācijas kopums grafisko un tekstu dokumentu veidā, kas satur sevī visus nepieciešamos datus un risinājumus elektrosadales iekārtu izgatavošanai.

Līdzekļi, kas izmantojami elektrosadales iekārtu projektēšanas procesā.

Projektēšanas procesā inženieri izmanto sekojošo:

  1. Spēkā esošo normatīvi-tehnisko dokumentāciju, palīdzot izvēlēties tipiskus risinājumus, kā arī noteikt nepieciešamos ierobežojumus.
  2. Tehnoloģiskās projektēšanas normas, kas sistematizē meklēšanas  un lēmumu pieņemšanas procesus.
  3. Tipveida projekti un pamatlēmumi ar standartizētiem variantiem, taču, ņemot vērā konkrētos apstākļus un prasības projektējamām elektrosadales iekārtām.

Tādējādi, elektrosadales iekārtu projektēšana ir ļoti atbildīgs process, kuru var uzticēt tikai speciālistiem ar nepieciešamajām zināšanām un pieredzi.