Elektrosadales skapja palaišanas-iestatīšanas darbi

Elektrosadales skapju palaišana-iestatīšana ir noslēdzošais etaps ražošanas procesā, sekojošais pēc montāžas un uzstādīšanas. Palaišana un iestatīšana ir samontētā elektrosadales skapja iedarbināšana. Pirms palaišanās šīs iekārtas jāpārbauda un jāveic visus nepieciešamus testus. Tāpat ir jābūt iespējai kvalitatīvi veikt šos darbus (sprieguma strāvas piegāde, apkārtējās vides apstākļi atbilst noteiktajiem). Visus darbus veic speciāli apmācīts personāls.

Prasības palaišanas-iestatīšanas darbu izpildītājiem

Palaišanas-iestatīšanas darbus veic kvalificēti speciālisti, kuriem ir nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Izpildītājiem jābūt arī dokumentiem, kuri apstiprina kvalifikāciju un pielaidi ar atbilstošu elektrodrošības līmeni, lai veiktu šāda veida darbus.

Palaišanas-iestatīšanas darbu veikšana posmi

Palaišanas-iestatīšanas darbus var iedalīt šādos posmos:

  1. Palaišanas-iestatīšanas darbu projekta izstrāde, kas ietver darba drošības prasības, kartību un darbu izpildes apjomu. Skaitlisko prasību uzstādīšana izpildītājiem, aprīkojuma saraksts, darbarīki un materiāli, kas ir nepieciešami, lai veiktu darbus. Projekta darbu saskaņošana ar pasūtītāju.
  2. Elektromontāžas darbu veikšana. Instalēto ierīču un iekārtu pārbaude, izmantojot strāvas padevi no pagaidu testa shēmas uz katru atsevišķu ierīci. Zemējuma un izolācijas pārbaude, aparatūras iestatīšana. Defektu atklāšanas gadījumā, tiek veikta to novēršana. Pārbaudes rezultātus reģistrē pārbaudes protokolā.
  3. Uzstādīto iekārtu, avārijas signalizācijas, aizsardzības un automātikas iestatīšana. Iekārtas darbības pārbaude, un spriegums tiek padots caur pastāvīgu shēmu. Pārbaudes rezultātus ieraksta pārbaudes protokolā.
  4. Elektroshēmas savienojamības un uzstādīto elektrisko iekārtu darbības pārbaude dažādos režīmos. Ierīču un grupas ierīču uzstādīšana un iestatīšana. Šī posma rezultātus arī jāreģistrē protokolā.
  5. Noslēdzošais posms – elektrosadales iekārtas palaišanas-iestatīšanas darbu akta noformēšana.

Sazinies ar mums