Elektrosadales iekārtas montāža

Elektrosadales iekārtas montāžas process - svarīga un atbildīga elektrosadales iekārtas izgatavošanas daļa, kas ir nākamais ražošanas solis pēc projektēšanās. Montāžu veic, ievērojot tehnoloģiskā procesa prasības katram izstrādājumam, kuru savukārt, izstrādā pamatojoties uz konstruktoru dokumentāciju par šo izstrādājumu. Tāda pieeja nodrošina nepieciešamo kvalitāti, darba drošību un elektrosadales iekārtas ekspluatācijas īpašības.

Prasības montāžas procesa izpildītājiem

Elektrosadales iekārtas montāža prasa noteiktas iemaņas un prasmes. Tāpēc šo darbu drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir attiecīgas zināšanas, pieredze, kuri ir izgājuši speciālu atestāciju un ar attiecīgas elektrodrošības grupas pielaidi, kas atbilst attiecīgi izpildītām noteikta veida darbiem.

Elektrosadales iekārtas montāžas procesa posmi

Elektrosadales iekārtas montāžas process var tikt veikts gan tieši to montāžas vietās objektā, gan uzņēmumā-ražotājā. Katrs montāžas process atšķiras no cita, ņemot vērā elektrosadales iekārtas atšķirības aprīkojumā. Tomēr var izdalīt sekojošus pamata posmus:

  1. sliežu uzstādīšana, uz kurām pēc tam tiek piestiprinātas elektroierīces, un izolētu lokano kopņu uzstādīšana elektrosadales iekārtas korpusa iekšpusē;
  2. elektroierīču uzstādīšana, ievērojot komplektēšanu un atrašanās vietu saskaņā ar projekta dokumentāciju;
  3. nodrošināt nepieciešamās saiknes starp uzstādīto aprīkojumu;
  4. kvalitātes kontrole, precizitāte, atbilstība noteiktajām prasībām un elektrosadales iekārtas darbaspēja.

Sazinies ar mums